Look inside the leather… Yanko & Saphir

Pierwszy film  z cyklu, będący wynikiem współpracy między patine.pl i loeve.com

Video by Dawid Wal
Production LOEVAE

copyrights: LOEVAE.com
copyrights: multirenowacja.pl patine.pl

Piszemy o najlepszych markach

Yanko Saphir Saphir Patine Yanko elco germany Hanger Project